Contact

Contactformulier

 

Niet voor dringende vragen of afspraken.

 
 
 
 
 

Contactgegevens

Dierenarts Kristof Van Dyck - Sarah Mertens

Turnhoutsebaan 630

2110 Wijnegem

 

03/294.34.92

 

info_dierenarts@telenet.be

 

Spoedgevallen

 

Voor spoedgevallen 's nachts of in het weekend

 mag je altijd bellen.

Zijn de dierenartsen niet bereikbaar,

dan kom je terecht bij de wachtdienst.

Algemene voorwaarden factuur:

 

De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.